anatomia

Uzupełnienia klawiatury

pamiec-wieku
Interesującym miejscem na siatkówce jest plamka żółta.
Jest to obszar o zwiększonej gęstości czopków,
który odpowiada wysokiej ostrości widzenia w polu o
szerokości około 10 stopni/ mniej więcej obszar odpowiadający
obrazowi tarczy Księżyca/.Wyraźnie i ostro widzimy tylko
wąskim okienkiem umieszczonym w środku pola widzenia.
Gdy patrzymy na klawiaturę oko rejestruje wyraźnie obraz
z jednego, maksymalnie kilku klawiszy, wydaje się nam jednak,
że widzimy wyraźnie wszystkie litery, ponieważ gałka oczna skanuje
otoczenie i uzupełnia w naszym mózgu opis obiektu.

Odkrywać! Ujawniać!Objaśniać,Przemysław Biecek

Argentyńskie tango

kanciastosc
uwikłani w proces wzajemnego udziecinniania będący wielką,
sekretną rozkoszą ludzkości, jej najmilszą rozrywką tudzież
najstraszliwszym cierpieniem.
nie mają ideałów ani bogów, lecz tylko „niedojrzałe mity”,
dostosowane do poziomu rzeczywistości – mit chłopa, pensjonarki, ciotki.
nawzajem popychają się ku postawom, sytuacjom, uczuciom bądź
myślom obcym temu, co sami chcą, i dopiero później dostosowują się
psychicznie do tego, co zdarzyło się im uczynić, poszukując ex post
jakiegoś uzasadnienia i wyjaśnienia, zawsze pod groźbą absurdu i anarchii.
Podobni komuś, kto boi się własnej nagości, chwytają pierwszy lepszy ubiór
w swoim zasięgu, tworząc świat sklecony z niezdarności, niewystarczalności,
świat form ułomnych, nieudanych, zwichniętych.
… Najważniejsze dla nich to tańczyć.
… Nie ważne co tańczą.

Przedmowa Witolda Gombrowicza do argentyńskiego wydania Ferdydurke

Precyzyjny plan

jelita
Gdybyśmy obserwowali sto osób, które za chwilę zwymiotują,
okazałoby się, że tworzą one bardzo zróżnicowaną grupę:
osoba nr 14– siedzi w kolejce górskiej
i wyrzuca do góry ręce z radości;
osoba nr 32– nie może się nachwalić
wyśmienitej sałatki jajecznej;
numer 77– ściska w dłoni test ciążowy,
wpatrując się w niego z niedowierzaniem;
numer 100– czyta właśnie informację
na ulotce do opakowania leku.
Jednak wymiotowanie nie jest przypadkowym potknięciem.
To proces, który przebiega według niezwykle precyzyjnego planu.
Można nawet powiedzieć, że jego realizację organizm doprowadził do mistrzostwa.

Historia wewnętrzna,Giulia Enders