balon załogowy

Zbyt bliscy

za_bliscy
Jeżeli jesteś żonaty, żony nie zabieraj
Jacht utopisz, a żona ci zostanie
Jeżeli masz syna, to też go nie zabieraj
Po powrocie stwierdzisz, że stworzyłeś marynarza,a straciłeś syna
Jeżeli masz braci i siostry, zostaw ich w domu
Bo gdyby byli coś warci, to byli by na morzu przed tobą
Nie bierz marynarza, ten będzie narzekał
Na dodatek będzie pisał kłamliwe i bezczelne listy
Jeżeli jesteś już stary, możesz zabierać od portu do portu dziewczyny
I używać jak tylko zaczną rzygać na wzburzonym morzu
Kapitanowie mogą być dobrzy albo źli
Załoga jest zawsze zła! Istnieją na to tylko dwa sposoby!
Nie budować jachtu albo pływać samemu…

„Besa” dziennik podróży,Joža Horvat

Teatralizacja TERAZ

szkolenie.jpg
Królowa z „Alicji…” Lewisa Carolla mówi do Alicji:
„Istnieje zasada:
Dżem Jutro, Dżem wczoraj, ale żadnego Dżemu dziś!
/Ale sobie wymyślili! Mam to w nosie/
Bo wszystkie zabiegi wychowawcze mają na celu
jakieś „jutro”,czyli ukształtowany członek społeczeństwa.
/A jakie to jest społeczeństwo? Kupy po psach? Pretensje do nauczycieli?/
Zero zasad?/ Wizje zza Oceanu?/Młyn niedouczonych i zaciążonych?
A i tak dorośli wychowują dziecko ku przyszłości,
za pomocą wiedzy gotowej, pochodzącej z wczoraj.
Obcość dziecka względem świata dorosłych
wymusza na dziecku nieustanny proces teatralizacji.
To jest migotliwe, niemożliwe i działa jak
PSP,Tablet,podłączenie do NETu.

Dramaturgia crash testu,Joanna Jopek

Można zbaranieć

Montgolfière2
Historia uczy nas, że pierwszym pojazdem załogowym
żeglugi powietrznej był „Montgolfiere”.
To balon zbudowany przez braci J.Michela i J.Etienne Montgolfierów.
Bracia byli właścicielami papierni. Praktyka zwyciężyła.
Jednak bracia uważali dym za decydujący gaz nośny i byli
wręcz przekonani, że powinien on możliwie mocno cuchnąć.
Przy pierwszym locie w królewskim parku w Wersalu,
nawrzucali do ogniska oprócz mokrej słomy
rozkładające się mięso i stare buty.
Nie bez powodu pierwszymi pasażerami były
najpierw baran, kogut i kaczka.

Dlaczego jabłka spadają z drzewa,Ranga Yogeshwar