Bogucin

Wiem …

Joanna i Basia
Bez Rodzinny jestem jak kryl przesyłany od jednej sieci do drugiej.
Połowy trwają cały czas, więc płynę po zwykłą świadomość , że nie
jestem towarem, nie jestem rybą biznesu, nie jestem procesem.
I chociaż to nie ma znaczenia,
wiem jak wyplątać się z sieci !