decyzyjność

Krążenie wtórne

marazm
Był znany ze swego niezdecydowania
czekał na ostatni moment i zawsze podejmował
złą decyzję
Przez kolejne lata użalał się nad sobą
rozprawiając czego to on nie powinien
co powinien co by zrobił gdyby wiedział wtedy
to co teraz wie
Uważał się za zwolennika pewnej filozofii życiowej
której zasady wykładał w poradzie dla syna:
Jeśli nie wiesz co masz robić w życiu
przypatrz się po prostu co robią inni
i postępuj tak samo

Tata Ismeta z Bośni

Kapitał ludzki

Kapitał ludzki

Szwajcarski matematyk Daniel Bernoulli w XVIII wieku
wprowadził nowatorską ideę, w której współcześnie dostrzegamy
siłę napędową rozwoju. Źródłem owej idei była jego definicja bogactwa
jako „wszystkiego, co może przyczynić się do właściwego
zaspokojenia jakiegokolwiek rodzaju potrzeby. Nie ma wtedy nikogo,
o kim można by powiedzieć, iż w tym sensie niczego nie posiada,
o ile tylko nie przymiera głodem.”
Bernoulli uważa, że środki materialne i roszczenia finansowe są
mniej wartościowe od zdolności produkcyjnej, w tym również od
uzdolnień żebraka. Sugeruje, że człowiek, który może uzbierać 400
dolarów rocznie, trudniąc się żebractwem, odrzuci propozycję
przyjęcia 2000 dolarów w zamian za porzucenie swojego zajęcia.

Przeciw Bogom, P.L.Bernstein