Empedokles

Inni ci powiedzą

ślady
Jak głupiec niedaleko sięga myślą
Tak oni sądzą, że powstaje coś, co przedtem nie istniało
Albo umiera i ginie całkiem
Nic bowiem nie może powstać z nie istniejącego
Jak niesłychane jest, by coś istniejącego miało zginąć
Mądry nie pomyślałby, że Miłość i Nienawiść
Jak długo żyją tym, co zwą życiem, tak długo istnieją
Ani też nie przyznałby, że gdy się rozpadną, nie ma ich wcale
Jak bowiem wcześniej było i będzie
Tak nigdy niewypowiedzianie wielka wieczność
nie usunie Miłości i Nienawiści

Ἐμπεδοκλῆς ὁ Ἀκραγαντῖνος