Galileusz

Tyle wystarczy

wizja
Badając przyrodę można zadawać sobie pytania
dwóch rodzajów: dlaczego i jak.
Galileusz należał do tych, którzy kategorycznie
odrzucają sensowność pierwszego pytania!
Jedynie sensowne dla niego było pytanie, jak przebiega zjawisko.
W  Rozmowy i dowody matematyczne dotyczące dwóch nowych gałęzi nauki pisał:
Różni filozofowie wypowiedzieli tyle różnych poglądów na temat przyspieszenia ruchu: jedni przypisywali go zbliżeniu do środka, drudzy-stopniowemu zmniejszaniu się oporu otoczenia, trzeci-innym oddziaływaniom otoczenia, które zamyka się za poruszającym się ciałem, jakby je stale popychając.Wszystkie te stanowiska i wiele innych można rozpatrzeć, co jednak przyniosłoby mało pożytku. Wystarczy, jak bada się i opisuje własność ruchu przyspieszonego.
Warto pamiętać, że praktycznie wszyscy uczeni końca XVI wieku
zajmowali się rzeczami, które przynosiły mało pożytku.

Wykłady z historii matematyki,Marek Kordos

Reklamy

Niedorzeczność

drugi brzeg
„Cudowną właściwością wahadła jest to, że wszystkie ruchy,
małe i duże, wykonuje w równych odstępach czasu.”
W czasach Galileusza, który swój zachwyt wyraża w liście,
miasteczka włoskie były wyposażone w zegary wymagające
nieustannego przestawiania, po odczytach z zegarów słonecznych.
Bo były to czasy, gdy każde zjawisko naturalne lub urządzenie
zdolne odmierzać czas z dokładnością wahadła uznawano za cudowne.
Tamtejsze zegary rozregulowywały się jakieś dwadzieścia minut dziennie.
Myśl o konstrukcji zegara dokładnego co do sekundy wydawała się niedorzeczna!

Małe Wielkie Odkrycia,Steven Johnson