koralowce

Czas się sączy na Bahamach

koralowce
Długość dnia bardzo powoli wzrasta,
w tempie około dwóch tysięcznych sekundy
na stulecie, co jest spowodowane przyciąganiem Księżyca.
Dwa miliardy lat temu, kiedy żyły najstarsze odkryte
mikroorganizmy, dzień był o jedenaście godzin krótszy.
W pewnych rafach koralowych na Bahamach odkryto ślad tej zmiany.
Koral tworzy warstwy wzrostu dziennego i rocznego,
przypominające słoje drzewa.
Licząc ile warstw dziennych przypada na warstwę roczną,
można wyznaczyć liczbę dni w roku.

Współcześnie żyjące korale tworzą 365 warstw dziennych na warstwę roczną.
Natomiast znajdowane obok korale sprzed 350 milionów lat
tworzą 400 warstw, co oznacza, że dzień trwał wówczas 21,9 godziny.
Jest to z dużą dokładnością wartość, jaką można wyznaczyć na podstawie
tempa wzrostu długości dnia z powodu przyciągania Księżyca.

Wszechświat a sztuka,John D.Barrow