krytyka malarstwa

Bierz przykład

odplyw
Caravaggio za swych modeli
obrał ludzi skromnego stanu
prawdopodobnie niepiśmiennych
na wypadek… gdyby historyk chciał szukać świadectw
Zwróćmy uwagę na głębokie cienie rzucane
przez znajdujące się przedmioty na stole!
Spróbujmy ułożyć w domu kilka przedmiotów na białym obrusie
i zobaczmy, jakiego światła potrzeba,
by uzyskać tak głębokie cienie!
Użyto tu nienaturalnie silnego światła
którego źródło jest poza obrazem jak reflektor w teatrze …

Wiedza tajemna,David Hockney

Warunki materialne

cytryna
Czterema tylko farbami:
bielą melijską
ochrą attycką
czerwienią z Synopy Pontyjskiej
czernią atramentową
malowali swoje dzieła malarze bardzo słynni
Do zakupienia jednego z ich obrazów
trzeba było majątku całego miasta
Teraz nawet purpura wędruje na ściany
bo Indie dostarczają mułu swoich rzek
posoki wężów i słoni
Nie ma żadnego porządnego obrazu!
Kiedy pod ręką jest materiał o dużej wartości
talent schodzi na dalszy plan
Wszystko co lepsze przypada na czasy
gdy warunki materialne są liche

Historia naturalna,Pliniusz

Niewiele wspólnego

muzeum
Badanie palety dawnych mistrzów malarstwa
nie jest rzeczą łatwą. Nie tylko dlatego,
że widzimy kolory kładzione przez nich na płótnie
czy na ścianie takimi, jakie uczynił je czas,
a nie takimi, jakie były pierwotnie, lecz również
dlatego, że na ogół oglądamy ich dzieła w muzeum,
to znaczy w kontekście i w oświetleniu, które nie mają
wiele wspólnego z otoczeniem i oświetleniem
znanym malarzowi i jego pierwszej publiczności.
Nie ulega wątpliwości, że światło elektryczne to
nie gromnica, świeczka ani lampa oliwna.
Ale jaki historyk sztuki, jaki krytyk, gdy
ogląda lub bada stare płótno o tym pamięta!

Niebieski,Michel Pastoureau