labirynt

Sen czy zwrot?

aura-poranna1
Dla ekonomistów etyka stała się nieciekawa i nieważna.
Debatowanie o moralności uchodzi wręcz za zbytkowny lukier
na ciastkach dochodowości i bogactwa.
Wystarczyło polegać na „niewidzialnej ręce rynku”,
która egoizm zamieniała na ogólne dobro – na przykład wzrost produktywności!
Chociaż „niewidzialna ręka” zrodziła się z badań moralności,
po stu latach zniknął z niej aspekt moralny i ekonomia
oderwała się od etyki.Jednak ojcowie klasycznej ekonomii liberalnej-
Adam Smith, Thomas Malthus, John S.Mill i John Locke –
stają się przede wszystkim filozofami zajmującymi się moralnością!
Armatya Sen, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
w swojej książce zwraca uwagę, że jeszcze do niedawna na
University of Cambridge ekonomia była nauczana w ramach etyki.

W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street,Tomáš Sedláček

Reklamy

Mimoza-uR

Mimoza-uR

Mimoza-uR jest wrażliwym i płochliwym stworzeniem.
Jego metodą unikania spotkań jest tworzenie labiryntu.
Pawilon Mimoza-uRa składa się z 20 kwadratowych izb.
Każdą izbę przedzielają rozsuwane drzwi.
Gdy zwierzę usłyszy, że ktoś się zbliża, zamyka niektóre drzwi – tak powstaje labirynt.
Tylko Adrianna dysponuje kluczykiem,
którym można otworzyć każde drzwi i zamknąć tak że lokator ich nie otworzy.
Czasem Adrianna przekazuje kluczyk profesorowi Tymoteuszowi.
Wtedy przechodząc izby blokuje drzwi i dopada Mimoza-uRa.
Kiedy zaczyna go badać ten zwija się ze strachu jak listek mimozy.

Łamigłówki, Marek Penszko