lasy tropikalne

Trudno konkurować z …

wybor
Poświęcam ten wpis koneserowi nie TEATRU, nie FILMU,

ale REKLAMY i PRODUKCJI – Markowi Kondratowi

Zgadnijcie, kto jest wrogiem lasów,
podłym ojcem niechcianych dzieci,
przyczyną blokowania rzeki butwiejącym drewnem,
jałowienia nie uprawianej, erodującej po powodziach gleby
Któż to, któż, zgadnijcie, jest tym nienasyconym niszczycielem
najpierw drwala z pokiereszowanymi palcami,
potem niewolnika ręcznego tartaku, o wysuszonych, spękanych dłoniach,
przy których część palców jest tylko wspomnieniem
Cóż to za żarłok nigdy nie ma dość świeżego drewna?
Największym wrogiem jest wytwórnia papieru. Dla drwali drewna w lesie zawsze wystarczy, ale nie wystarczy go na produkcję ilości papieru, o jakiej zdaje się marzyć spółka . I gdy zabrakło wielkich kłód do spławiania, bo nic tam już nie rosło spółka przeniosła się z interesem dalej, z biegiem rzeki. Co pozostało?
Poharatany brzeg rzeki i budynki: tartak, w którym ktoś wytłukł wszystkie szyby, hotelik dla prostytutek z tancbudą na dole, pokojem do gry w bingo na pieniądze, z okna którego roztaczał się widok na krnąbrną rzekę; parę typowych domów mieszkalnych z grubych bali i kościół — katolicki, bo służył kanadyjskim Francuzom, bo nigdy nie mógł konkurować pod względem popularności z domem publicznym, tancbudą, a nawet z grą w bingo.

Regulamin tłoczni win,John Irving

Biopaliwa wypierają życie

Biopaliwa wypierają życie

Metody produkcji biopaliw wytwarzanych z oleju rzepakowego,
zbóż uprawnych oraz trzciny cukrowej na polu powstałym po wykarczowaniu
lasu tropikalnego są poddawane krytyce.
Równocześnie jednak taka metoda produkcji jest najbardziej rozpowszechniona
dzięki subsydiowaniu uprawy biopaliw przez państwa.
Według niektórych szacunków produkcja i spalanie biopaliwa
daje gorszy bilans energetyczny i ekologiczny niż przy produkcji
i spalaniu paliw kopalnych.
Degradacja środowiska związana z wzrastającym areałem upraw,
duże zużycie nawozów sztucznych, nieracjonalna gospodarka produktami roślinnymi.
Willie Smits rozumie to bardzo dobrze.