mapy

Powód

wakacje
Czasem  nie chcę, aż bardzo nie chcę
Ale mam zacieka – wie – nie
Synów i Córek…
I nie chcę być do tyłu w tym rozumieniu
Chociaż rozumienie mam dosyć niskie
Giovannę, Melchiora, Xawiego
jestem zdolny połknąć na jedno życie
Może kiedy wszystkie żagle i zatrzymane elektryczności
zapytają się dlaczego?
To ja nie mam pojęcia
i w tym mi dobrze
i wybaczcie mi
bo większość mojego życia
poświęcam pytaniu
DLACZEGO?

Dokładniejsza mapa

kontemplacja
Równoległe morza – to dwa ścieki.
Niekończąca się woda – sadzawka dla kaczek.
Wielki Zielony Cień – grządka sałaty.
Potworne Wielkie Stwory – kaczki albo kury.
Na temat Twardego Nieba toczy się polemika.
Jedni widzą w tym ściankę działową z cegieł,
inni upierają się przy bidecie,
porzuconym wśród sałaty.

Opowieści o kronopiach i famach,Julio Cortazar

Uciekinierzy

góra
Odkąd nauczyliśmy się patrzeć na góry
z podziwem , być może nie lękamy się
ich wystarczająco.
Spróbuję wyjaśnić, czym one są dla mnie.
Otóż są to fragmenty serca ziemi, które uciekły
z lochów i wyrwały się w górę, na świat.
W sercu ziemi przelewa się morze
rozpalonych do białości płynnych metali.
I jak bicie serca podtrzymuje nasze życie,
tak gorąco, tej rozgrzanej masy podtrzymuje życie na ziemi.
To ni mniej, ni więcej, tylko energia zakopanego słońca.

Królewna i Curdie,George MacDonald

Zabawna Wielkopolska

Zabawna Wielkopolska

W „Zielu na kraterze” Wańkowicz
wyłowił rys mojego wzrastania
świadomości bycia Wielkopolaninem:
„Zabawnie, oni tam mimo pałaców, lokai, aut –
byli bliżsi ludu i bardziej demokratyczni.
W parafii ziemianin utytułowany przepraszał parafię
ustami proboszcza, że rozstał się z żoną.
Z demokratyzmem, pozwalającym na zgodną współpracę
z chłopem, szła w parze zaciekła stanowczość.”
Kościaniak, przybysz z Kresów, ukształtowany w
dwudziestoleciu międzywojennym tak pisał o
mozaice polskiej ziemi:
„O ile Polak nadwiślański, galicyjski i zabużański
ma w sobie coś z Don Kichota, szlachcica podatnego
na złudzenia i konfabulującego na temat swojego losu,
o tyle na zachód od Konina i Kalisza rozciąga się ziemia
Robisonów Crusoe, Wielkopolan, którzy zagospodarują
nawet wyspę bezludną.”

Krzyk dzikiej gęsi,Adam Tomaszewski