Maroko

Obiekty_wizm_owanie

obiektywizacja
Wypracowałem specjalną metodę:
-przygotowuję ciało, by dosięgło umysłu
/długo oddycham przeponą, koncentrując się
tylko na oddechu/
-potem pozwalam wyłaniać się obrazom
/kadruję je, odpędzając od siebie wszystko,
co pojawia się dokoła/
-w końcu wybieram jeden z nich
/patrzę na niego tak długo aż znieruchomieje
-Widzę tylko ten jeden obraz
/w myśli na moje miejsce wprowadzam kogoś innego,
przekonuję siebie, że nie jestem do niczego potrzebny/
Wciąż i wciąż powtarzam:TO WSPOMNIENIE NIE JEST MOJE

To oślepiające, nieobecne światło, الطاهر بن جلون‎