maszyna

Różnica

Różnica
Gra imitacji Alana Turinga miała służyć
za test. Jeśli na podstawie odpowiedzi nie potrafimy
odróżnić inteligentnej maszyny od inteligentnego człowieka,
to dowodzi wg Turinga, że maszyny potrafią myśleć.
Mniej znane jest to, że w pierwszym sformułowaniu
nie chodziło o odróżnienie człowieka od maszyny, lecz
mężczyzny od kobiety. Jeśli różnica płciowa nie jest
po prostu faktem biologicznym, lecz realnością antagonizmu
definiującego człowieczeństwo, po likwidacji różnicy płciowej
istota ludzka staje się praktycznie nieodróżnialna od maszyny.

O wierze, Slavoj Žižek