matematyka

Sąsiad na papierze w kratkę

rozgrywka go
Poświęcam ten wpis wspaniałemu trójkowemu teatrowi LADACO,
który wręczył mi GRĘ W ŻYCIE, nie wiedząc nic o tym!

Prawie pięćdziesiąt lat temu John Conway na nieskończonej siatce kwadratów,
rozpoczął „Grę w Życie”. Toczy się ono według dwóch zasad:
Jeśli wypełniony kwadrat ma dwóch lub trzech sąsiadów /spośród ośmiu przyległych
kwadratów, w tym stykających się z nimi rogami/ pozostaje wypełniony /żywy/;w przeciwnym razie staje się pusty /umiera/.
Jeśli pusty kwadrat ma trzech sąsiadów, to /ożywa/.
Gra Conwaya naśladuje populacje. Prowadzi do powstania skomplikowanych wzorów.
Może stworzyć samoreplikujące się struktury, które zabijają własnych rodziców.
W dwuwymiarowej przestrzeni ten matematyczny projekt wykazuje fascynujące podobieństwa do prawdziwego życia. W zależności od układu, od jakiego się rozpoczyna, możliwe są zupełnie różne wyniki. To tak jak w waszym ulubionym barze, restauracji, wyszynku, city … Party, Parku, Browarze, gdzie pytają was o ilość trunków … A potem kije samo bije w nieskończonym Ułan Browar
Hit and Win!  Jednak najlepsze,co was może spotkać to plansza do GO
Aż nie mogę uwierzyć, że w kraju niemowlaków FuttBollu mamy mistrza Europy w Go!
Jeśli zmierzyć dokonania Janusza Kraszka, to football jest takim pokurczem, że
tylko olbrzymia przepompownia pieniędzy może wytłumaczyć zadziwienie!!!

Bez wykrętów

piramidy miast
Niemal wszystko, co zbudowano od II wojny światowej,
charakteryzuje nienaturalna regularność.
We Francji część komentatorów obwinia modernistyczną
architekturę w budownictwie mieszkaniowym za zamieszki imigrantów.
Maszyny do mieszkania Le Corbusiera stały się maszynami do alienacji.
Wielu najbogatszych ludzi na naszej planecie
swoje pierwsze pied-à-terre kupuje w Centralnym Londynie.
Być może przyciąga ich między innymi brak szerokich bulwarów i silnej władzy państwowej.
Obiekty, które rozwijają się w sposób naturalny, zarówno miasta, jak i domy, mają charakter fraktalny. Jak wszystko, co żyje, organizmy, płuca, drzewa rozwijają się z pewnego rodzaju losowością, autonomiczną, lecz oswojoną.
Fraktale pozwalają osiągnąć misterność według niewielkiej liczby zasad powtarzania zagnieżdżonych wzorów.Wszystko w naturze jest fraktalne, nieregularne i misterne, choć w ramach określonego wzorca.
Obiekty regularne należą do geometrii euklidesowej –
to uproszczone kształty, którym brak misterności wykonania!!!

O rzeczach,którym służą wstrząsy,Nassim Nicholas Taleb

Matematycy

zeglowanie
Jesteśmy przekonani, że dowodzimy prawdy
albo twierdzeń prawdziwych.
Ale równocześnie wiemy, że historia pojęć
prawdy w matematyce należy do historii filozofii,
a nie do historii matematyki.
Kiedy pojawił się Kurt Gödel  zaczęto myśleć,
czy umysł ludzki jest w stanie zmechanizować swoje matematyczne intuicje.
Uważał, że matematyk odkrywa matematyczne prawdy, tak jak podróżnik nowe lądy.

Człowiek i mtematyka,Tadeusz Sękowski

Story numbers

pod nami
Podział na działalność czystą i stosowaną nęka naukę od stuleci.
Matematycy są modelowym przykładem:
– Fourier uważał, że celem nauki jest użytek i tłumaczenie natury.
– Jacobi był przekonany, że tym jedynym celem jest honor umysłu ludzkiego.
Moim ulubieńcem jest i pozostanie
Karol Fryderyk Gauss, zwany księciem matematyki.
Osiągał wybitne wyniki w stosowaniu matematyki w
astronomii, fizyce, geodezji, w teorii liczb i analizie matematycznej.
Jego teorie odznaczają się:
ELEGANCJĄ,
NIEZALEŻNOŚCIĄ,
ORYGINALNOŚCIĄ.

Matematycznie

ażurowanie
Fizycy szukający unifikacji oddziaływań podstawowych
szukają dziś w przyrodzie tego samego co ich praprzodkowie,
ci od otoczaka – symetrii.
Niezmienniczość ze względu na określone przekształcenia
jest sygnałem trafności teorii.
W przekonaniu o jedności przyrody,
współcześni nam uczeni nie różnią się
od wyznających panteizm pitagorejczyków.
Jeśli weźmiemy, pod uwagę fakt, że w przyrodzie,
od skali cząstek elementarnych, przez ontogenezę,
ewolucję gatunków, planet i galaktyk podlega
prawom matematyki to sensowne jest pytanie:
Może to nie my wynaleźliśmy matematykę,
ale ona wynalazła nas, za by naszym pośrednictwem pięknie się odsłonić?

Karol Jałochowski

Plątanina

optymalność
Jeśli się kręci to warto to rozważyć,
albo przynajmniej eksperymentować matematycznie.
Praca matematyka to nade wszystko
plątanina zgadywania, analogii,
myślenia życzeniowego i frustracji.
Dowodzenie dalekie od istoty odkrywania,
jest najczęściej sposobem upewnienia się,
że umysł z nami nie igra.
Opanować matematykę, to opanować nieuchwytny widok,
to przyswoić sobie biegłość wirtuoza,
który nie może opierać swojej sztuki na kryteriach.

Świat matematyki,P.JDavis&R.Hersh