muzyka poważna

Taki nastrój!

wzmocnienie
Strój na Międzynarodówkę!
Masz kamerton z E?
No, to dawaj E i śpiewaj:
Wy – klę… – to jest właśnie
kwarta E – A. I potem od A znowu:
Wy – klę… i od A do D, coraz wyżej:
Wy – klę… W końcu jeszcze raz to samo od D do G!
Bardzo jestem wdzięczny komunistom,
że nauczyli mnie i zakorzenili we mnie tak głęboko tę pieśń,
że do dzisiaj mi służy do strojenia kontrabasu.

Ja kontra bas,Jerzy Stuhr

Zrób wrażenie

widzisz mnie
Muzyka może wytworzyć cudowne wrażenie,
że płynie, jak napisał Beethoven na rękopisie
Missa Solemnis „z serca …do serca!”.
Ale to, co dla jednego jest cudem,
dla drugiego może okazać się iluzją,
a prawdą jest, że muzyka nie powstaje w próżni.
Jeżeli nie doświadczamy muzyki tak, jak gdyby była
zjawiskiem naturalnym, wtedy pozbawiamy się możliwości
zrozumienia tego, co inne.
Musimy też sobie przypominać, że muzyka jest częścią natury.
tylko wytworem ludzi. Dlatego też staje się nie tylko źródłem
zmysłowej przyjemności oraz przedmiotem intelektualnej spekulacji,
ale też środkiem przemożnej i skrytej perswazji.

Muzyka,Nicholas Cook

Bach jest we mnie

jesiennie1
Gdy jestem wesoły.
Gdy jestem smutny.
Gdy mam już dość.
Gdy mam nikłą nadzieję.
Gdy wszystko jest do niczego.
Gdy brzmią na pogrzeb.
Gdy tęcza mnie wita.
Gdy każdy się cieszy.
Gdy nawet kot podnosi ogon.
Gdy nie muszę innym się tłumaczyć.
Gdy jestem tam gdzie się nie spodziewałem.
Gdy muzyka jest moim najlepszym powodem żeby…