nasiennictwo

Chybiona Wiosna

na szczycie.jpg
Te okolice Maine nie znają wiosny
Chyba że wiosną nazwiemy roztopy
Gdy ciężkie maszyny drwali stają unieruchomione
Nieprzejezdne drogi zamykają ludzi po domach
Wiosna tutaj jest porą rozróby
Kwitnie pijaństwo awanturnictwo prostytucja i gwałty
Przychodził sezon na samobójstwa
Wiosną siało się gęsto ziarno dla sierocińca

Regulamin tłoczni win,John Irving

Bank bez procentów

Bank bez procentów

W Heritage Farm zupełnie nie rozumieją nowoczesnego rolnictwa.
Trudno się dziwić bo to serce Seed Savers Exchange
jednego z największych pozarządowych banków nasion w USA.
Bank liczy 13 tys. członków i w zamrażarkach przechowuje
wiele tysięcy odmian roślin.
Czy to nie jest moda na zachowanie starego?
Z siedmiu tysięcy odmian jabłek uprawianych w XIX wieku
pozostało mniej niż sto.
W samych Chinach znikło 90 proc. odmian pszenicy.
Stworzenie różnorodności źródeł pożywienia zajęło
naszym przodkom ponad 10 tys. lat!
Na norweskim Spitsbergenie znajduje się
Światowy Skarbiec Nasion.
Ma on pomóc w zahamowaniu ginięcia roślin uprawnych.