odkrycia

Poszukiwanie literatury

 

słowianie
Adam Mickiewicz w wykładach paryskich powiedział
o Słowianach: W ciągu tysięcy lat dzieje ich leżą
w pomroce. Żyli przecież zawsze tylko w stanie
osad rozproszonych, a ich właściwa historia
zaczyna się z chrześcijaństwem. Słowianie nie
posiadają historii, bo historia to przeszłość
ludu zorganizowanego w cesarstwo lub królestwo,
ludu posiadającego państwo. Posiadali wierzenia
religijne, nie mieli słowa religijnego. Dlatego lud
ten nie mógł skupić jednego słowa i nigdy nie można
go było popchnąć w jakimś kierunku, na przykład do
wypraw wojennych, do osiągnięcia rozległego i  celu.

Słowiańska moc,Zdzisław Skrok

Huaquero

Peru
To najczęściej miejscowy wieśniak. Na co dzień
ojciec rodziny i pobożny parafianin. Zazwyczaj
dobry sąsiad i kumpel. Szabrowanie starożytnych
grobów traktuje jak każdy zawód. Chociaż przez jego
ręce przechodzą drogocenne wytwory wieków, nie on zarabia.
Pośrednicy którym dostarcza towar, im wyżej stoją na
szczeblu paserskiej drabiny, tym bardziej są okrągli,
z pełnym brzuchem i pełną kiesą.
Pogromca starożytności Peru dostaje grosze.

Chwała Andów,A.R.Fiedler