opinia

Nie wiedziałem

gotyk.jpg
że jestem tam blisko „PINK FLOYD”.
Dopiero kiedy czytam Tadeusza Woźniaka
zaczynam to wszystko sobie układać.
Bo kiedy mówi o Pink Floyd jak są genialni,
bo za pomocą najprostszych form przekazują
bardzo nas dotykające treści, jestem w
MOIM TEATRZE!
Jestem nawet przekonany, że o nic mi więcej nie chodzi !!!
T.W. pisze:
Tam nie ma wirtuozerii, technicznych popisów solówkowych czy
specjalnie złożonych akordów. Tam słychać prostą, tonalną
harmonię, prostszej narracji nie można sobie wyobrazić.
Ważny jest ich zasięg, skala oddziaływania społecznego.
Nie produkują mydła, nie robią komercyjnej konfekcji!!!

Zegarmistrz światła,Tadeusz Woźniak

Reklamy

Przesycenie

bliżniacze
Przed_komputerowi teoretycy twierdzili, że wytwory kultury
można sprowadzić do pewnych jednostek informacji.
Dziś większość będących w obiegu wytworów kultury –
kompozycji, obrazów, fotografii, tekstów – ma postać
cyfrową i jest w pełni przeliczalna na jednostki informacji.
Od informacji, która kiedyś była swoistym „dobrem rzadkim”,
przeszliśmy do zalewu informacji.
Neil Postman stwierdził, że jest to swoista postać AIDS
(Anti-Information Deficiency Syndrome), czyli po prostu
brak odporności na informacje wskutek chaosu informacyjnego.
Thomas Hylland Eriksen podsumował:
Niepowstrzymany i masowy zalew informacji zaczyna wypełniać
wszystkie luki i wolne przestrzenie, co w konsekwencji doprowadzić
może do tego, że wszystko stanie się histeryczną serią przesyconych
aktualnością chwil, pozbawionych i oraz i .

Aparycje współczesności,Marian Golka

Szarozimno

Szarozimno

-Powiedziałem tylko, że dzisiaj świat jest brzydki.
-A kto zdecydował, że tak ma być?
-Nie sądzę, żeby ktoś zdecydował, że ma być
szaro i zimno. Choć są tacy…
-Zapytam inaczej: Kto powiedział, że jest brzydko?
-No, przecież wiesz, że ja!
-Uważasz, że świat jest dziś brzydki, ale to wcale
nie znaczy, że rzeczywiście jest brzydki
-Czyżby?
-Niewiele wiesz o świecie. Musisz wiedzieć,
że świat jest o wiele większy, niż to co nas otacza.
-Chcesz powiedzieć, większy niż las?
zdziwił się mrówkojad.
-Większy niż twój i mój świat razem wzięte!
odpowiedziała orzesznica.

Inna podróż, L.Olsson&M.N.Thore

Rusz głową

Rusz głową

W pewnym badaniu poproszono uczestników o wysłuchanie
wiadomości przez nowe słuchawki.
Powiedziano im, że eksperyment ma badać jakość sprzętu.
Poproszono, żeby stale poruszali, głowami, aby stwierdzić,
czy nie dochodzi do zniekształceń dźwięku.
Wiadomości, których słuchali były publicystycznymi felietonami.
Te osoby, które kiwały głowami na ” tak”, zwykle zgadzały się
z usłyszanymi felietonami.
Osoby kręcące głowami na „nie”, raczej się z nimi nie zgadzały.