perfekcja

Zaprzeczenie

motylarnia1.jpg
Guru zarządzania Peter Drucker i psychoanalityk Jacques Lacan,
osoby o największej charyzmie w swoich dziedzinach są
zaprzeczeniem WYTRAWNEGO, ZAROZUMIAŁEGO
prezentera telewizji z perfekcyjną dykcją.
Mafijni DONOWIE, najpotężniejsi TRADERZY mówili cicho.
Ilość hałasu generowana przez daną osobę
jest odwrotnie proporcjonalna do jej miejsca w hierarchii.
Trzeba mieć na tyle samokontroli,
żeby zmusić widownię do wysiłku słuchania,
dzięki czemu będzie mogła wejść na wyższy poziom intelektualny.

Antykruchość,Nassim Nicholas Taleb

Wyciszanie

przerwa
Srebrna kobieta z twarzą grafitową czerwone cienkie rękawiczki
I ma kolana które cicho dzwonią kostką o kostkę kiedy
mróz dotyka
Jakbyś uderzał nasadą ołówka w nasadę
lekko tuszowaną
Czy te kolczyki ze szkłem od
grawera na straży
uszu
mogą dzwonić
jeszcze

Wojciech Wencel

Na peryferiach

Na peryferiach

Rozpoznajemy pisane symbole
dzięki tym samym mechanizmom,
które naszym przodkom pozwalały
zbierać w lesie jagody i grzyby.
Jednak upuszczenie jednej jagody nie
miało wielkich konsekwencji dla zbieracza,
a dzisiaj ominięcie jednego przecinka może
sprawić, że wyliczenia staną się bezsensowne.
Zdolność widzenia peryferyjnego i uwagi peryferyjnej,
dzięki której nasi przodkowie mogli przetrwać, dla
współczesnego urzędnika jest utrapieniem.
Gdy ktoś zaczyna zwracać uwagę na gładkość
papieru, zapach atramentu, subtelność kształtu symboli,
dotyk oparcia na plecach i cały tłum innych, docierających
doń bodźców raczej zakłóca działanie.
Praca biurowa jest zwykle trudna, ze względu na konieczność
przezwyciężenia odwiecznych ludzkich nawyków,
a nie z powodu kilku umiejętności, jakich wymaga.

Tworzenie umysłów, Hans Moravec