pomarańczowy kolor narodowy

Zabawa bez końca

początek (2).jpg
Mało jest prawdopodobne, by ludzkość zaprzestała kiedy
rozmyślać o tym, jak urządzić życie zbiorowe doskonale,
co zakłada między innymi, że potrzeba wolności i bezpieczeństwa,
zostaną zaspokojone bez reszty.
Wolno oczekiwać, że życie zbiorowe będzie nieustannie
wyłaniać marzenia o społeczeństwie doskonałym.
By je urzeczywistnić, musimy zniszczyć wszystko,
co doskonałości przeszkadza, wszystko co jest wrogie.
Rodzą się przeto ideologie, które identyfikują wrogów
doskonałości, siewców korupcji i zła. Ale ze wszystkich prób
zbudowania mieszkania doskonałego dla ludzkości pozostały ruiny i nieszczęścia.

Niepokój wieku naszego,Leszek Kołakowski

Zasłona Amsterdamu

Amsterdam
Okien nie zasłaniają firanki,
na komodach leżą babcine koronki i
wszędzie stoją bibeloty Delft.
W kościołach wiszą zakurzone Rembrandty i Bruegele, do których nich nie wzdycha.
I tylko w ławkach skrzypią stuletnie grzechy, nigdy nieodpuszczone.
Chcesz wyjść z gościny nasycony, przed wizytą zjedz w domu.
Nie dziw się, że gospodarze wyglądają nieco niedbale.
Każdy ubiera się jak mu wygodnie.
Gdy chodzisz po Amsterdamie blisko siedem tysięcy starych kamienic
odbija się w wodach kanałów.
Musisz się przez bardzo długi czas uczyć zapachu i wyglądu kanałów,
wtedy wśród mozaiki zapachów trafiasz we mgle i po drinku do domu.
Bo wystarczy postawić na tej ziemi pierwszy krok, aby poczuć dreszcz zaciekawienia.
I od razu wiadomo, że w Amsterdamie samochód przeszkadza!

Presja depresji,Marek Orzechowski