pozór

Coraz więcej!

raz do roku.jpg
jest książek których nie przeczytałam i
nigdy nie przeczytam
Zrobię coś innego odpowiem
wam na pytania które wam sama zadam
choć większość za was mam za ściery
którymi nie starłbym nawet podłogi
bo szmatka musi być czysta
tak się uczyłam w domu
Żeby mokrą szmatką ścierać mokrą plamę
Teraz odpowiem wam
Na pytania
Które wam sama zadam
Nie pytajcie mnie już nigdy
Odpowiedź brzmi NIE
Nie zadawajcie mi więcej pytań
O ścierwo którym jesteście
Tak mi dopomóż siło
Która się bierzesz ze słabości innych
Jesteś nieludzka
Żeby te wszystkie śmierci wrzucać wciąż do śmieci
I non stop do skutku
Ścierać po nich plamy

Danke,Dominika Dymińska

Ukryte

zapis
Nieustanny pozór niezmienności życia.
Człowiek ma wciąż dwoje rąk i jedną głowę.
Za dnia świeci słońce, zimą sypie śnieg.
Rowery na nowo stają się modne.
Zboża i włosy zmieniają kolory.
W teatrach grają starożytnych i Szekspira.
Tłum rozpacza, bo umarł dyktator-morderca.
Grzech powtarzany przez wielu brany jest za cnotę.
Nieokrzesani na równi z wykwintnymi zatracają się w trwaniu.
Jeśli umierać można w ciszy i dostatku,
to każdy przyzna, że odnalazł życie.

Marcin Baran

Wirujące centra

Wirujące centra

Nauka wykazała, ze stół jako ciało stałe to tylko pewien
pozór i konsekwentnie to, co ludzki umysł przyjmuje jako stół,
nie istniałby, jeśli by nie było ludzkiego umysłu.
Równocześnie trzeba się zgodzić i na to, ze elementarna,
fizyczna rzeczywistość stołu nie jest niczym
innym, jak tylko zbiorowiskiem oddzielnych,
wirujących centrów sił elektrycznych i
co za tym idzie także należy do ludzkiego umysłu.
Nietrudno wyobrazic sobie umysł, dla którego
następstwo zdarzeń rozwijałoby się nie w przestrzeni,
lecz tylko w czasie, podobnie do następstwa
nut w muzyce. Dla takiego umysłu pojęcie rzeczywistości
będzie pokrewne muzycznej rzeczywistości,
dla której geometria Pitagorasa jest pozbawiona jakiegokolwiek sensu.
Istnieje rzeczywistość papieru, nieskończenie odległa od
rzeczywistości literatury. Dla umysłu moli jedzących papier,
literatura absolutnie nie istnieje, ale dla umysłu człowieka
literatura jako prawda ma większą wartość niż sam papier.
Dokładnie tak samo: jeśli istnieje jakaś prawda nie
znajdująca się w rozumowym lub odczuciowym stosunku
do ludzkiego umysłu, pozostanie ona niczym,
dopóki będziemy istotami wyposażonymi w ludzki rozum.

Rabindranath Tagore