prawa

Siła moralna

stróżowanie
A jednak w tradycji amerykańskiej istnieją pewne elementy,
które odwołują się do siły moralnej.
Przypomina mi się powieść „Zabić drozda”.
Gdy Atticus Finch, biały adwokat na Południu, staje wobec grupy sędziów,
którzy okazali się tłumem żadnych linczu,pomaga mu mała córka,
która zwraca się po imieniu do potencjalnych uczestników linczu, przypominając im, że są indywidualnymi ludźmi,
a nie bandą bydlaków.
Dla Murzyna, podobnie jak dla Atticusa Fincha,
stało się jasne,że bierny opór może lepiej
symbolizować ZŁOTĄ ODZNAKĘ BOHATERSKĄ niż BIAŁĄ FLAGĘ TCHÓRZOSTWA!

Dlaczego nie możemy czekać,Martin Luther King

Praworządność

zniwa-blekitu
Pewien człowiek miał zaciekłego wroga
Jego synowie nie mogli już tego ścierpieć
Rzekli do swojej matki, która była stara i słaba
Pozwól się zabić z pożytkiem dla naszego ojca
Trupa jej podrzucono w domostwie wroga
Oskarżyli go o morderstwo i wyrok wykonano
Radca prawny rzekł
Czy morderca zostawia ciało w swoim obejściu?
Synowie uderzyli głową o ziemię
Potem głowy ich spadły
Nikt nie umiał piękniej
Zgodzić praworządności z obowiązkiem i
Miłością synowską

Kto uderzy w gong, Robert Stiller

Ja, Ty, My, Oni

prawa dziecka
Dzisiaj obchodzimy po raz pierwszy w Polsce
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
Uchwałę w tej sprawie na wniosek
Rzecznika Praw Dziecka podjął
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Tego samego dnia świętujemy
dwudziestą piatą rocznicę uchwalenia przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
Konwencji o Prawach Dziecka.
Polska była inicjatorem i współtwórcą
Światowej Konstytucji Praw Dziecka.
Moim zdaniem przed pojawieniem się
w naszym życiu odczuwania wartości,
nic nie będzie miało znaczenia prawa.
Dlatego w konwencji temperowanego,
utworu Bacha świętuję ten dzień.