prezentacje

Zaprzeczenie

motylarnia1.jpg
Guru zarządzania Peter Drucker i psychoanalityk Jacques Lacan,
osoby o największej charyzmie w swoich dziedzinach są
zaprzeczeniem WYTRAWNEGO, ZAROZUMIAŁEGO
prezentera telewizji z perfekcyjną dykcją.
Mafijni DONOWIE, najpotężniejsi TRADERZY mówili cicho.
Ilość hałasu generowana przez daną osobę
jest odwrotnie proporcjonalna do jej miejsca w hierarchii.
Trzeba mieć na tyle samokontroli,
żeby zmusić widownię do wysiłku słuchania,
dzięki czemu będzie mogła wejść na wyższy poziom intelektualny.

Antykruchość,Nassim Nicholas Taleb

Kaprys

wypoczynek
Sposób w jaki analizujemy obraz, daleki jest od sposobu,
w jaki kamera rejestruje obraz na matrycy, a następnie
zapisuje na dysku twardym.
Ani nasze oko nie działa jak soczewka kamery,
ani nasza siatkówka nie działa jak matryca,
ani nasz mózg nie działa jak twardy dysk.
Interpretacja obrazu w ewoluującym mózgu
służyła poszukiwaniu pożywienia i błyskawiczną
ochronę przed drapieżnikami.
Na pewno obrazy kodowane w naszym mózgu
nie są po to, by ułatwiać zrozumienie zależności
pomiędzy kolumnami liczb!

Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych,Przemysław Biecek