prowdopodobieństwo

Niewiara zapewniona

odwrotność
Dowód, że cząstka Higginsa istnieje, jest dowodem matematycznym,
wyprowadzonym z pewnych identyfikujących ją numerycznych cech
charakterystycznych danych elektronicznych!
Te dane były generowane przez produkty uboczne,
takie jak promieniowanie – które powstało z ponad
trzystu bilionów zderzeń proton-proton!
Długo po tym fakcie zostały one przeanalizowane statystycznie,
dzięki zastosowaniu niemal dwustu urządzeń obliczeniowych
w trzydziestu krajach!
TO WŁAŚNIE MAJĄ FIZYCY NA MYŚLI, KIEDY MÓWIĄ:
w i d z i a ł e m c z ą s t k ę h i g g i n s a

Od pierwszej myśli człowieka
Do rozumienia wszechświata,
Leonard Mlodinow

Reklamy

Niedoskonałość

Niedoskonałość

Heurystka to prosta procedura, która
pomaga udzielać adekwatnych, choć
niedoskonałych odpowiedzi na trudne pytania.
Wyraz „heurystyka” wywodzi się z tego samego
źródła co słowo „eureka”.
George Polya węgierski matematyk w pracy
Jak to rozwiązać? pisze: ” Jeśli nie możesz
rozwiązać jakiegoś problemu, musi istnieć
prostszy, który potrafisz rozwiązać.”
Jak ludzie są wstanie wydawać osądy na temat
prawdopodobieństwa, choć nie wiedzą dokładnie,
czym jest prawdopodobieństwo?
Kiedy mamy ocenić prawdopodobieństwo,
tak naprawdę szacujemy coś innego, ale
uznajemy, że oceniliśmy właśnie prawdopodobieństwo.

O myśleniu szybkim i wolnym, D.Kahneman