renesans

Psalmuję

arena
Nic mnie tak nie nastraja
Do śpiewania przed wschodem
Gdy pies skomle i muszę
Przed nim iść niechętnie przodem
Niby to nie czas na psałterze z Kochanowskim i Gomółką
W to bardzo wierzę!
Lecz Psalm 47 tak się we mnie zadał
Że idę, kroczę, biegnę i śpiewam
Jakbym z Panem gadał
Ani pies, ani wielkie topole
Nie tłumaczą rytmu codzienności
Gdy bez uświęcenia, o co bardzo zadbałem
Gromadzą się we mnie łacińskie rozmaitości!

Niedorzeczność

drugi brzeg
„Cudowną właściwością wahadła jest to, że wszystkie ruchy,
małe i duże, wykonuje w równych odstępach czasu.”
W czasach Galileusza, który swój zachwyt wyraża w liście,
miasteczka włoskie były wyposażone w zegary wymagające
nieustannego przestawiania, po odczytach z zegarów słonecznych.
Bo były to czasy, gdy każde zjawisko naturalne lub urządzenie
zdolne odmierzać czas z dokładnością wahadła uznawano za cudowne.
Tamtejsze zegary rozregulowywały się jakieś dwadzieścia minut dziennie.
Myśl o konstrukcji zegara dokładnego co do sekundy wydawała się niedorzeczna!

Małe Wielkie Odkrycia,Steven Johnson

Pałką po głowie

wierzenia
Biblia, Herodot, Tukidydes, Platon, Arystoteles –
by wymienić niektóre dzieła kultury zachodniej –
postacie Jakuba, Jozuego, Dawida, porada udzielona
Saulowi przez Samuela, dialog Melijczyków z Ateńczykami,
filozofia Trazymacha i Kalliklesa, sugestie Arystotelesa
dla tyranów w Polityce, mowy Karneadesa opisane
przez Cycerona, poglądy Augustyna na państwo świeckie,
wystarczą by bezkrytycznym i łatwowiernym wybić z głowy idealizm.

Pod prąd,Isaiah Berlin