rozmaitość obiektów

Wiedeń habsburski

szpitalne.jpg
To państwo upadnie …
Jak tylko cesarz zamknie oczy
rozpadnie się ono na sto części
Wszystkie narody stworzą swoje cuchnące państewka
nawet Żydzi w Palestynie …
Wiedeń śmierdzi już potem demokratów
w Burgtheater grają ohydne sztuki żydowskie
Co tydzień jakiś węgierski fabrykant klozetów
zostaje baronem
/Marsz Radetzkyego,Joseph Roth/
******************************
/list Jego Cesarskiej Wysokości umiłowanego
Franciszka Józefa I do dzieci w czasie wojny światowej/
Drogie dzieci jesteście klejnotami podległych mi ludów
po tysiąckrotnym darem dla przyszłości
Iggi chodzi do Schottengymnasium prowadzonej przez benedyktynów
gdzie nauczycielami byli prawie wyłącznie zakonnicy władający językami
Dla Ephrussiego który podczas rozmowy z matką przerzucał się
z angielskiego na francuski a z ojcem na niemiecki nie miało to znaczenia
PO MIEŚCIE KRĄŻĄ MĘŻCZYŹNI UZBROJENI W WYSOKIE DRABINY
I ZAMALOWUJĄ WSZYSTKIE SZYLDY Z OBCYMI NAPISAMI

Historia wielkiej rodziny zamknięta w wielkim przedmiocie,Edmund de Wall

Bój się matematyki…

matematycznie1
Fakt 1:
Arytmetyka i geometria elementarna, wydają się pochodzić od Boga,
są wszędzie obecne i wydaje się, że zawsze były.
Jednak arytmetyka i geometria wyszły z tego samego miejsca –
z ludzkiego umysłu. Każdego dnia miliony z nas trudzą się nad
wpajaniem ich w inne umysły.
Fakt 2:
Obiekty , które wprowadzamy w świat, figury geometryczne,
funkcje, operatory algebraiczne, są tajemnicze.
Mają własności, które odkrywamy wielkim nakładem.
Mają też inne własności, których nawet nie podejrzewamy.
Na Fakcie 1
został zbudowany formalizm, który uznaje,

że matematykę tworzy ludzki umysł.
Na Fakcie 2
jest zbudowany platonizm. Platonik utrzymuje,
że matematyka ma swoje własne prawa,którym musimy być posłuszni.

Skoro matematyka jest naszym dziełem, nic w matematyce nie jest prawdziwe,
póki nie zostało dowiedzione. Formalista uważa, że nie ma obiektów matematycznych.
Po stronie platoników matematyka jest rzeczywistością obiektywną, w tym sensie,
że obiekty matematyczne mają dobrze określone własności,które potrafimy lub nie potrafimy odkryć.

Świat matematyki,P.J.Davis&R.Hersh