samotność

Samotni

samotni

Wolność jest zawsze tragiczna,
człowiek wolny jest człowiekiem samotnym,
człowiekiem marginesu, jak ciężko chory,
obłąkaniec, anachoreta.
Alternatywą jest życie w kupie, po dobrej stronie
historii. Życie pozorne, na niby, zakłamane, pełne
intryg, podjazdów, chwiejnych układów personalnych.

Zbigniew Herbert