statystyka

Prognozy na jutro

dusza
Ponieważ troskę o duszę zastąpiła
troska o rzeczy zewnętrzne,
najważniejszymi osobistościami naszych czasów
stali się ekonomiści.
Od nich oczekuje się interpretowania rzeczywistości,
przedstawiania prognoz makroekonomicznych i
w szerszej skali pokierowania nami do raju na ziemi.
Dlatego musimy osiągać stały wzrost,
że wierzymy, iż zmierzamy w kierunku
gospodarczego raju…

Ekonomia dobra i zła,Tomáš Sedláček

Okoliczności sprzyjające

Okoliczności sprzyjające

Gdy czynnik sprzyjający chorobie
jest bardzo rozpowszechniony w populacji,
ginie, paradoksalnie, wśród innych możliwych
czynników. W latach czterdziestych pytanie o
związek między rakiem a paleniem tytoniu miało
równie wiele sensu co pytanie o związek między
rakiem a siedzeniem na krześle. Skoro niemal
wszyscy mężczyźni palili, a tylko część z nich
zapadła na raka, czy można było znaleźć
statystyczne powiązanie między jednym a drugim?
Słynny chirurg Evarts Graham pionier pneumonektomii,
zapytany czy palenie odpowiada za wzrost przypadków
raka płuc, odpowiedział:
„Nie bardziej niż noszenie nylonowych pończoch”.

Cesarz W CH,S.Mukherjee