studnia

Nikt nie posiada

zamrożenie
Poświęcam wszystkim Storytellerom, Hakawatim, Łgarzom, Gawędziarzom

Ilekroć coś czytamy, czynimy to przez pryzmat poprzednich lektur.
Tekst oryginalny /o ile coś takiego istniało kiedykolwiek w czystej postaci/
staje się ledwo widoczny!
Kiedy więc zamykając książkę, myślimy sobie: TERAZ JUŻ … lub … JEST MOJA !
chodzi nam o to, że przywłaszczyliśmy sobie historię,
którą przedtem wielu innych ludzi opatrywało przypisami,
przerabiało, interpretowało, adaptowało…
Na niewiele nam się przy tym zdaje przestrzeganie chronologii.
Pryzmat poprzednich lektur sprawia, że odczytania wpływają
na siebie nawzajem, późniejsze na wcześniejsze i vice versa!
Nie wolno oskarżać św. Augustyna z tego powodu, że studiuje
Homera pod kierunkiem Goethego, czy zarzucać Heraklitowi,
że pozwolił sobie na stronniczość pod wpływem George’a Steinera.

Iliada i Odyseja Biografia,Alberto Manguel

Tłumaczenie ucznia

po diecie.jpg
Zanim przybyli nasi biali bracia/nauczyciele/,
żeby uczynić z nas cywilizowanych ludzi/szkoła/,
nie posiadaliśmy więzień.
Z tego też powodu nie mieliśmy przestępców/oceny/.
Nie mieliśmy ani zamków, ani kluczy.
Byliśmy zbyt niecywilizowani, żeby przykładać wszelką wartość
do posiadanych rzeczy/świadectwo/.
Nie znaliśmy pieniędzy, dlatego wartość człowieka
nie mogła być mierzona wedle majątku/wpisowe na uczelnie/.
Nie posiadaliśmy żadnych pisanych praw, żadnych sędziów i polityków,
dlatego nie mogliśmy też nikogo skazywać/kto może się uczyć/.
Nie mogę pojąć, jak w ogóle mogliśmy
żyć bez tych wszystkich niezbędnych rzeczy –
które – jak się nam mówi – są niezbędne
w cywilizowanym społeczeństwie.

Lame Deer, Sioux

Nawadnianie

Zalipie_Studnia
Tacy jak Vincenz Priessnitz
/dzięki któremu możemy rano wskoczyć pod prysznic/,
czy Sebastian Kneipp
/któremu zawdzięczamy wieczorne sesje jacuzzi/ 
należeli w swoich czasach do podziwianej klasy celebrytów.
Dzisiaj pomimo przemysłu SPA /Sanus Per Aquam – zdrowie przez wodę/
czyli kosmetyki opartej na źródłach i mineralnych składnikach mamy oazy na pustyni.
Do SPA idziemy się reanimować, by wrócić do samobójczego trybu życia.
Leczenie objawów tworzy dzisiaj świat, w którym wystarczy nauczyć się odgruzowywać.
Gdy spojrzeć na świat przez duchowy skaner, okazuje się, że źródeł dobrej wody
jest tyle, ilu ludzi nosi Matka Ziemia. Bo każdy w nas ma źródło,
które zasila jego świat, napędza witalne siły i gasi pragnienie.
A gdy człowiek nie umiera z pragnienia, może zająć się życiem.

Holyfood,Szymon Hołownia