utopia

Nowy i wspaniały trakt

Atena
Widzialność stanowi wszechobejmujący imperatyw.

Powszechny monitoring ma powstrzymać agresję.
Jawność przekazu medialnego oraz jego prędkość
sprawia, że pojęcie zdrady stanu ulegnie przeobrażeniu !!!
Śmiała wizja Blumenberga jest przykładem usprawiedliwienia i legitymizacji doczesności.
Czy to jest wizja podzielana przez mieszkańców zamożnej Europy?
Marks, jak dziś Blumenberg był również przekonany o szybkiej erozji państwa.
Śmierć państwa, wynikająca z całościowej ekonomizacji życia politycznego,
miała budować odrodzenie ludzkości na drodze sięgającej
z królestwa konieczności w królestwo wolności/F.Engels/

Historia Filozofii Politycznej,redakcja Piotr Nowak

Nie sło to łatwo

Zamoyski1
Przed stu rokami do Zakopanego jechało się
dwa dni góralskimi furkami z Kleparskiego Rynku w Krakowie.
Pote doprowadzili kolej do Chabówki.
Pon Zamoyski razem z pirsym górolskim doktorem,
Andrzejem Chramcem, pocyni zabiegać o budowe kolei do Zakopanego.
Nie sło to łatwo. Pirsy prociwił sie austriacki minister obrony.
Boł się w tym miejscu kolei, ze wrogi łacno jom mogom zająć.
Rada Gminna tyz nie kciała ukwolić rezolucji o sprowadzenie kolei.
Kozdy kodoł co innego. Ze to kolej zasmrodzi dymem Zakopane i
goście w te nie bedom przyjeżdżać. Inni, ze kolej bedzie tanio gości
wozić, óni zaś stracom zarobki, bo furkom z Chabówki nik nie bedzie
wte kcioł jeździć.
Hrabia Zamoyski mioł syrokie znajomości na dworze cysorskim i
chnetki bez swoik znajomyk dowiedzioł się, ze jego cesarski majestat,
Francisek Józef ni mo nic naprociwko budowie kolei do Zakopanego.
Nie było w Zakopanem ani jednej sprawy, ani jednej inwestycji,
w której by hrabia Zamoyski nie brał udziału i której by szczodrze nie poparł.
Oddał gminie ujęte źródła dla urządzenia wodociągów,
pozwolił na urządzenie parku w swym lesie,
pomagał góralom przez dostarczenie drzewa pod
łatwymi warunkami na budowę. Udzielił gościny drużynom
strzeleckim Józefa Piłsudskiego, przybyłym na obóz szkoleniowy.

Wielcy zapomniani,Marek Borucki