więzi

Obawa przed młodym ogrodnikiem

most
Od wewnątrz było terroryzowane i plądrowane
przez rycerzy wypraw krzyżowych, a od zewnątrz
przez wojowników muzułmańskich. Wszyscy obawiali się Turków,
ze względu na ich szybkość, ruchliwość i dyscyplinę.
Dzień zdobycia miasta przez Turków ogłoszono,
na chrześcijańskim Zachodzie OSTATNIM DNIEM ISTNIENIA ŚWIATA.
Hagia Sofia została przerobiona na meczet.
Kościoły świętej Teodozji, przez siedem wieków
czczonej jako żywicielka i opiekunka miasta,
wydobyto ze złotej trumny i rozsypano na błotnistych ulicach.
Wenecjanin, który uszedł rzezi, zaświadcza, że w morzu pływały
setki odrąbanych głów, jak ładunek melonów.
Sułtan Mehmed II, miał dwadzieścia jeden lat,
kiedy podbijał Konstantynopol.
Gdy z jego ukochanego ogrodu zniknął ogórek,
kazał otworzyć brzuchy wszystkich służących,
żeby przekonać się, kto był winien.
Zbudował dynamiczne miasto handlowe z dużym portem,
stolicę cesarstwa osmańskiego, azyl dla Żydów
hiszpańskich i portugalskich oraz wielu innych prześladowanych.

Most,Geert Mak

Miejsce wyróżnione

wiezienie
Więźniowie twierdzili, że więzienne akty przemocy
nie umywają się do tych, z którymi spotykali się w komendach policji.
– Tutaj lanie to jest dziecinada. Co jakiś czas ten czy inny dostanie kijem,
pięć minut i po sprawie.
– Na komendzie razi się prądem w jądra, w język, bije się w uszy,
wiesza na papuzim drążku, kopie po brzuchu, przez długie godziny, całą noc.
Skazany przyzna się nawet do tego, że ukrzyżował Jezusa.
– Jak pan sądzi, dlaczego co wszyscy skazani na ponad pięćdziesiąt lat
przyznali się do popełnionych przestępstw?

Klawisze,Drauzio Varella

Prawo odbicia

projekcja
Zdrowy rozsądek podpowiada, że gdy innych ludzi
traktujemy jako nasze zwierciadło, nie doceniamy
ich przeżywanej rzeczywistości. Jeśli kogoś szanujesz,
nie projektuj nań siebie samego. W codziennym życiu
nieustannie mylimy własną jaźń z jaźnią innego.
Wzajemny szacunek zaczyna się od pomyłki,
błędu wzajemnej identyfikacji i sympatii.
Tak przezwyciężamy trudności na drodze do wspólnego działania.
Prędzej czy później odkrywamy, że nasze wyobrażenia nie są zgodne z prawdą.
Jeśli nie narazimy się na to odkrycie, nic poza nami samymi
nie będzie wydawać się realne. Mylenie siebie z innymi może
stanowić punkt wyjścia do tworzenia kolejnych relacji, zalążek więzi społecznej.
Adam Smith definiował sympatię jako fałszywe wyobrażanie sobie
cierpienia drugiej osoby jako naszego własnego cierpienia.

Szacunek w świecie nierówności,Richard Sennett

Drzewo darów

drzewo darów
Moje teatralne przygody spotkały mnie
z książką, która stale powraca do mnie i
do moich grup teatralnych.
Napisał ją Shel Silverstein rysownik i poeta.
W oryginale to “The giving tree”.
Dla mnie to był podwójny dar.
Ktoś wreszcie odważył się napisać
smutną historię dla młodego czytelnika.
I ponadto zamknął klamrą europejskie dzieje drzewa.
W legrndach średniowiecza Anglia była krainą
bezkresnych borów. Za czasów Robin Hooda niewiele
było drzew za którymi kryła się jego wesoła drużyna.
Spis powszechny z X wieku dowodzi, że
tylko 15% powierzchni Anglii było zalesione.
Typowy XV wieczny dom chłopski budowano
z drewna 330 dębów. Okręt flagowy Nelsona,
pochłonął około trzech tysięcy dużych dębów.
Przez prawie tysiąc lat, od upadku cesarstwa
rzymskiego po epokę Chausera, do budowy domów
używano prawie wyłącznie drewna.

/Krótka historia rzeczy codziennego użytku,Bill Bryson/

Uciekinierzy

góra
Odkąd nauczyliśmy się patrzeć na góry
z podziwem , być może nie lękamy się
ich wystarczająco.
Spróbuję wyjaśnić, czym one są dla mnie.
Otóż są to fragmenty serca ziemi, które uciekły
z lochów i wyrwały się w górę, na świat.
W sercu ziemi przelewa się morze
rozpalonych do białości płynnych metali.
I jak bicie serca podtrzymuje nasze życie,
tak gorąco, tej rozgrzanej masy podtrzymuje życie na ziemi.
To ni mniej, ni więcej, tylko energia zakopanego słońca.

Królewna i Curdie,George MacDonald