wojny klimatyczne

Trzeba powiedzieć

paleta.jpg
że niemożliwe jest przekazanie klimatu myślowego,
moralnego, nastroju jakiegoś czasu, jakiejś generacji.
Czas, w którym dominuje dana generacja, ma swoją nerwicę,
swoją psychozę, swój sposób patrzenia, oceniania, zachowywania się.
Dziś się nie zwraca uwagi na wysokościowce, a nam rzucał się w oczy
każdy odbudowany dom. Kiedy moja żona chodziła na Akademię Sztuk Pięknych
Nowym Światem, wtedy była to metrowej szerokości ścieżka w wąwozie ruin.
Jak idę po parku nad Wisłą, to patrzę, które drzewa sadziłem …

Pamiętam, że było gorąco, wywiad z Tadeuszem Konwickim

Reklamy

Przyśpieszenie przemocy

wojny klimatyczne
Wiele przemawia za tym, że w XXI stuleciu na skutek zmian klimatu
wzrośnie potencjał napięć i zagrożenie zbrojnymi rozwiązaniami konfliktów.
Michael Mann wskazuje kilka kandydatur:
-Indonezji nie uda się stłumić ruchów na rzecz autonomii prowincji Aceh
czy w zachodniej Papui
-Indie zasymilują bądź podporządkują muzułmańskich Kaszmirczyków
-Sri Lanka nie zasymiluje Tamilów
-Podobnie stanie się w Macedonii z Albańczykami
-Tak samo jak Turcja, Irak i Iran zmagając się z Kurdami
-Chiny oczywiście przepychając Tybetańczyków i środkowoazjatyckich Muzułmanów
-Rosjanie Czeczenów
-także Izrael nie zdoła zdusić Palestyńczyków
-również w krajach bałtyckich można oczekiwać niepokojów, gdyż tam,
w ekstremalnie obciążonych ekologicznie regionach, żyją w większości etniczni Rosjanie
Zmiana klimatu przyśpiesza przekształcanie państw, podwyższa napięcie i
wywołuje presję na znajdowanie szybkich rozwiązań.
Grupa badaczy na zlecenie WBGU definiuje
konflikty ekologiczne jako konflikty zaostrzone bądź przyśpieszone na skutek
niemożliwego do odtworzenia zniszczenia zasobów
.

Wojny klimatyczne,Harald Welzer