zen

Ignoramus

zen1
Pokornie przyznajemy, że nie wiemy nic,
lecz wierzymy, że to „NIC” jest możliwe do poznania.
Dobry kierowca lub nawigator zna konstrukcję, mechanizm i
funkcję swojego pojazdu, jak i prawa energii, które nim rządzą.
Twoim obowiązkiem jest znać swój organizm i być jego lekarzem.
Wszystkie dzikie zwierzęta z natury są dobrymi kierowcami i nawigatorami.
Nawet mikrob jest swoim własnym lekarzem, dlatego nigdy nie
potrzebuje szpitala ani apteki…

Makrobiotyka,Georges Ohsawa

Nieuchwycona różnica

Nieuchwycona różnica

Na Zachodzie lustro jest przedmiotem
całkowicie narcystycznym:
człowiek myśli o lustrze, jako o przedmiocie,
w którym się przegląda.
Na Wschodzie, jak się wydaje,
lustro jest puste, jest symbolem pustki symboli.
Duch człowieka doskonałego, mówi mistrz Tao,
jest jak lustro.
Niczego nie chwyta ani niczego nie odrzuca.
Przyjmuje, ale nie zachowuje.

Imperium znaków, Roland Barthes