złudzenie

Skąd wiesz?

Skąd wiesz?

Skąd wiesz, że ktoś jest albo nie jest sławny?
Twój umysł przechowuje bogatą kartotekę informacji
na temat danej osoby.
Wrażenie znajomości charakteryzuje się prostą,
lecz silną właściwością przynależenia do przeszłości.
To przynależenie wydaje się wskazywać, jakoby było bezpośrednim
odzwierciedleniem wcześniejszego doświadczenia.
Ta właściwość – przynależenie do przeszłości- jest złudzeniem.
Rzeczywistość jest taka, bo widzisz ją wyraźniej.
Jeśli coś widziałeś już wcześniej, doświadczasz większej łatwości
poznawczej, a łatwość budzi w tobie wrażenie znajomości.

Becoming Famous Overnight, Larry Jacoby