analogie

Skala graniczna

deszcz1
Samo elektrostatyczne zlepianie się drobinek pyłu
nie byłoby w stanie wyprodukować cząstek większych od centymetra.
Skala centymetra jest graniczna –
bo od tej skali grawitacja przestaje mieć kluczowe znaczenie.
Wzrasta ważność oddziaływania elektromagnetycznego.
Jeden świat to świat rzeczy spadających lub
powstrzymujących się przed spadaniem.
W świecie grawitacji wyższa pozycja –
dalsza od lokalnego środka masy
zawsze jest wyróżniona względem niższej –
jej uzyskanie i utrzymanie wymaga energii.
W świecie ludzkim echa tego stanu fizycznego przepełniają kulturę.
Drugi świat należy do rzeczy trzymających się razem lub rozpadających się.
Góra i dół mają tu znaczenie czysto symboliczne lub nie mają żadnego znaczenia.
W tym świecie upadek z jakiejkolwiek wysokości nie grozi śmiercią.
W tym świecie nie ma też wyróżnionego kierunku,
tylko bardziej lub mniej korzystne konfiguracje
gwarantujące większą lub mniejszą stabilność.

Przekrój przez Wszechświat,Łukasz Lamża

Archi_Tektura

architektura
W artykułach prasowych Balcerowicza nazywano
architektem polskiej transformacji,
Ludwika Erhardta – architektem niemieckiego
cudu gospodarczego,o Kissingerze mówiono jako o
architekcie pokoju wietnamskiego.
Muzykolodzy rozprawiają o architekturze utworów muzycznych,
informatycy o architekturze komputerów i programów.
Powszechne operowanie pojęciem może sugerować, iż jego treść
jest jednoznaczna i oczywista, a jednak gdy stajemy wobec
zadania zdefiniowania go, rzecz przedstawia się inaczej.
W „Encyklopedii architektury” opracowanej przez Nikolausa Pevsnera,
hasło architektura nie pojawia się w ogóle.

Architektura.Dlaczeo jest,jaka jest,Andrzej Basista