bajka

Znana bajka

opowiadacz
Kiedy tekst bajki egipskiej o dwu braciach
z XIII wieku przed Chrystusem odczytano z hieroglifów,
ze dziwieniem stwierdzono motywy znane w folklorze:
zdradziecka żona, magiczna ucieczka, zwierzęta pomocniki,
dusza zewnętrzna, zmiana człowieka w zwierzę albo drzewo.
Cała bajka ma najwięcej wariantów nadbałtyckich.
Talent do zapamiętywania zasłyszanych opowieści jest osobną umiejętnością,
którą podziwiamy u tych szczęśliwców, potrafiących jak z rękawa wytrząsać
najróżniejsze kawały. To tak obdarzeni ludzie byli kiedyś narratorami,
przenoszącymi setki zapamiętanych opowieści, z pokolenia na pokolenie i ze wsi do wsi.
Kto się utożsamia z zawartym w ustnym przekazie doświadczeniem
przodków na tyle, aby chcieć je zachować i przekazać-
ma prawo niczym dawny bajarz powiedzieć, i tak jak on
wcale przy tym nie kłamać: I ja tam byłem…

Baśnie Niderlandzkie,Andrzej Dabrówka