bez pardonu

Zaczynaj z …

edukacja
napręż
rozszerz
otwórz puść
Trzymaj piłkę
i
miej odwagę się nie martwić
Miej odwagę
puścić – tak swobodnie
Potem chwyć z powrotem
Napięcie w twojej intonacji

Poczucie humoru
Wewnętrzny chichot
Przestrzegaj
zasady
żeby zaczynać
z promieniem
napnij

Pozwolić
oczom
żeby błądziły –
wielkie odprężenie
niech tylko myśl
przenika je
ale niech nic
z nimi nie robi

kartka z Beverly Hills Hotel,Marylin Monroe

Pałką po głowie

wierzenia
Biblia, Herodot, Tukidydes, Platon, Arystoteles –
by wymienić niektóre dzieła kultury zachodniej –
postacie Jakuba, Jozuego, Dawida, porada udzielona
Saulowi przez Samuela, dialog Melijczyków z Ateńczykami,
filozofia Trazymacha i Kalliklesa, sugestie Arystotelesa
dla tyranów w Polityce, mowy Karneadesa opisane
przez Cycerona, poglądy Augustyna na państwo świeckie,
wystarczą by bezkrytycznym i łatwowiernym wybić z głowy idealizm.

Pod prąd,Isaiah Berlin