bezruch

To

ruch wieczny
Wszystko się porusza.
Wszystko ewoluuje i rozwija się.
Wszystko się od siebie odbija i w sobie przegląda.
Z punktu do punktu, nie ma prostej linii.
Z portu do portu, podróż.
Wszystko się porusza.
Szczęście i nieszczęście, również konflikt.
Punkt niepewny, niewyraźny, niejasny się kreśli.
Punkt zbieżności.
Pragnienie punktu stałego.
W spokoju wszystkich uczuć.
Punkt oparcia i punkt mety.
W tym, co nie ma początku.
Nie ma końca.
Nazwać To. Ożywić.
Oddać Temu władzę.
By lepiej zrozumieć to, co się porusza.
By lepiej zrozumieć Ruch.

Ciało poetyckie,Jacques Lecoq

Zadomowienie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Żachwa ma maleńki mózg i coś w rodzaju rdzenia kręgowego.
Poprzez rdzeń mózg wysyła swoje polecenia, dostarczając
ciału informacji o tym, co się dzieje dookoła.
Receptory u człowieka przekazują wiadomość,
czy na zewnątrz jest ciepło, receptory żachwy donoszą,
jaka jest temperatura wody w głębszych warstwach oceanu.
U człowieka mózg wysyła sygnał, czy dany pokarm jest godny
zainteresowania, i żachwy … też.
Wyposażona w te wszystkie informacje żachwa żegluje przez wielki ocean
w poszukiwaniu swojego idealnego miejsca !!!
Gdy znajdzie skałę, która wyda jej się bezpieczna,
dogodnie ukształtowana, umiejscowiona w okolicy bogatej w pożywienie,
przechodzi na osiadły tryb życia. Bo należy pamiętać, iż Żachwa jest
organizmem osiadłym, co oznacza, że gdy raz się zadomowi, pozostaje
tam na resztę życia, nieważne, co przyniesie przyszłość.
A co robi żachwa, jak osiądzie w swojej ojczyźnie?
Pożera własny mózg. W sumie dlaczego nie?
Bez mózgu też można życ i pozostać żachwą.

Historia wewnętrzna,Giulia Enders