cesarz

Dokonania pomnikowe

pomnikowo
Niemiecki cesarz Wilhelm II na Korfu zburzył
pomnik Heinricha Heinego postawiony przez
Elżbietę Austriaczkę. Cesarz uważał, że
poeta to bezczelny żydowski łotrzyk.
Postawił na jego miejscu z grubo ciosanego kamienia,
nagiego Achillesa, który miał osiem metrów wysokości.
Grecy, którym czasami pozwalano przechadzać się po
cesarskim parku, nie rozpoznawali swojego bohatera.
Myśleli, że to posąg Marcina Lutra, założyciela północnej religii.
Dziwili się, że tak pobożny człowiek, miał tak potężne muskuły,
a do tego był nie ubrany.

Umierający Europejczycy,Karl-Makus Gauss

Doskonałość podziału

Doskonałość podziału

Dzięki podziałowi komórek człowiek
jako organizm rośnie i się rozwija,
przystosowuje się do środowiska,
wraca do siebie po chorobie.
Kiedy proces podziału ulega wypaczeniu,
tkanki nowotworowe rosną rozwijają się,
przystosowują do środowiska, potrafią się
bronić i naprawiać. Komórki raka potrafią się
mnożyć szybciej niż normalne i prędzej
adaptować do nowych warunków.
Są doskonalszą wersją nas samych.
Rozrost złośliwy i normalny rozwój komórek
są pod względem genetycznym tak nierozerwalnie
złączone, że rozplątanie ich to być może jedno z
największych wyzwań dla medycyny. My dążymy do
nieśmiertelności i do tego samego celu
dążą komórki rakowe.

Cesarz wszech chorób, Siddhartha Mukherjee