chorzy

Przeciętnie

wątpliwości (2)
Magazyn „Ticcacora” co tydzień
donosił o cudownych uzdrowieniach
beznadziejnych przypadków.
Torebka ticcacory kosztuje czterdzieści
złotych i starcza mniej niż na miesiąc.
Przeciętny zainteresowany kupuje ją
przez trzy miesiące – zanim umrze lub
zanim stwierdzi, że jego stan zdrowia
w ogóle się nie poprawia.
Magazyn plus zioło, przez trzy miesiące
to sto pięćdziesiąt sześć złotych.
Jeśli przemnożymy to przez półtora miliona chorych
lub obawiających się choroby, daje to sumę
ponad dwustu trzydziestu milionów.
Po odjęciu podatku i kosztów własnych,
w kieszeni musi zostać co najmniej
siedemdziesiąt milionów netto.
Nie trzeba liczyć, ile to wynosi po dziesięciu latach.

Ostatnia wieczerza,Paweł Huelle