cisza wynajęta

Oczo_Doły

muzea nudy
galeria sztuki nowoczesnej
hodowla bakterii nudziarstwa
można skonać bez znieczulenia
płoche przejawy życia
chwile brzmiące pustką
skończyć z tym wreszcie
nie psuć ludziom oczu
czas wydzierżawić muzea nowoczesności
na przytułki dla wielbicieli ciszy
na pokoje dla bezdomnych par
złaknionych czułości pod dachem

clitoris erectus,Ula Ryciak