część

Mongolentum

cele.jpg
Dalajlama, Gendum Gjaco, zwany Szalonym,
który przyszedł na świat w trzecim dniu miesiąca
Zwycięstwa roku Ognistej Myszy, mając lat siedem,
ułożył i wyrecytował swojej osiemdziesięcioletniej babce,
która z powodzeniem od dawna praktykowała medytację mniej więcej tak:

Dotknięta przez demona starości/Babko, dla Ciebie śpiewam te słowa/
Z nosa zwisają Ci smarki/a w brzuchu krzepnie krew i ropa/
Już tylko wszy i gnidy lgną do Twojego ciała/
które stało się naczyniem wszelkich chorób/
A przecież o Cudowna Kobieto/pokonawszy cierpienie i lęk/
uwolniłaś się od demona śmierci/
Dlatego po trzykroć oddaję Tobie cześć

Siedemnaście zwierząt,Robert Pucek

Wiosenny ogórek

Wiosenny ogórek

Bez niego zapach śniadania nie osiągnie
tej dojrzałości, która już jest w tobie od rana.
Dlatego odkrawam zawsze tylko kawałek, tyle ile trzeba.
Odkrywam w nim to, co wyszło z głowy „Ogórka okularnika”:
Słowo „dupa” wyszło z użycia jako oznaczenie określonego
fragmentu człowieka. Oznacza raczej całego człowieka:
w sensie afirmatywnym „ale dupa”, pogardliwym „ale dupa”.
Dupą nazwiemy również osobę, która tego nie rozumie.