człowiek

Żadnych zmian

strozowanie
nie zanotowano od pierwszego wydania
„O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt”
Charles’a Roberta Darwina, które wydał w 1872 roku!
Żadna z podstawowych tez sformułowanych przez niego
nie została podważona. W dziedzinie psychologii porównawczej,
w odniesieniu do uczuć, książka Darwina jest pozycją najważniejszą.
Ta książka należy do późniejszych dzieł tego genialnego biologa.
Powstała po takich dziełach jak:
„Zmienność zwierząt i roślin w stanie udomowienia”,
Podróż na okręcie „Beagle”,
„O powstawanie gatunków”,
„Pochodzenie człowieka”.

O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt,Darwin

Kiedyś

bez przeszkód
Wiatr był kiedyś człowiekiem
Który wędrował po ziemi
Teraz jest ptakiem
Który lata wysoko
Który dziobie nam skórę
Słyszymy tego ptaka
Czujemy tego patka
Wiatr ptak szuka pożywienia
Wiatr ptak poluje
Kiedy poluje niebo dudni
Kiedy śpi niebo odpoczywa

pieśń ludowa Buszmenów

Lepiej

koza
W niebie nie ma żebraków,
ponieważ całe niebo jest twoje.
I las jest cały twój – uganiasz się za
zdobyczą ile dusza zapragnie.
Ale twoja koza jest stokroć bogatsza niż ty.
Żeby zdobyć pokarm, nie musi się upokarzać.
Czy to takie wielkie szczęście, że Bóg stworzył nas ludźmi?
Gdyby stworzył nas kozami, bylibyśmy szczęśliwsi.
Co z tego, że kozy nie żyją długo?
Lepiej przeżyć piętnaście lat jako koza
niż czterdzieści jako żebrak.

Koziołek za dwa grosze,Grigorij Kanowicz

Dostęp do oddechu

Dostęp do oddechu

Zaciekłość, z jaką z ludzkiego krajobrazu
wyrzuca się to, co nieregularne, nieprzewidywalne,
nieforemne, graniczy z nieprzyzwoitością.
Najpierw uświadamiamy sobie nienormalność
nagiego faktu istnienia, a dopiero potem zdumienie
faktem bycia człowiekiem.
A przecież być człowiek to coś bardziej nienaturalnego
niż być w ogóle .

Upadek w czas, Emil Cioran