czytanie

Jak nie to nie

opór
Jak człowiek umie czytać, to po co mu pisanie?

W dzieciństwie, nigdy, ale to nigdy, nie chciałam pisać.
Nie, nigdy nie powierzałam natchnionych słów poezji światłu księżyca.
Nigdy nie dostawałam dobrych stopni z pisania wypracowań.
Ponieważ czułam, z każdym dniem coraz silniej, że moim powołaniem
jest  n i e  p i s a ć .
Czułam, że jestem jedynym stworzeniem, które przyszło na świat,
ż e b y  n i e  p i s a ć .

Sidonie- Gabrielle Colette