decyzje

Rozliczenie agnostyka

drzewiec
Nikt z zaświatów nie pośpieszy mu na ratunek.
Żadna siła nie zdejmie z jego sumienia
odpowiedzialności, za to co zrobił.
Nie może spodziewać się żadnej nagrody potem.
Nic innego go nie czeka ponad to co na ziemi.
Wszystkie decyzje i życiowe kroki stawia z rozwagą.
Żyje ze świadomością, że jego życie zapisuje się w pamięci innych.
Musi siłę dobrego życia znajdować w sobie.

Przewodnik inteligenta,Leszek Bugajski

Rozrząd

rozrząd
W istocie wszystko, co interpretator może zrobić,
to powiedzieć, że:
A jest jak B,co jest krótszą wersją stwierdzenia,że
A pod pewnymi względami jest jak B, a pod innymi nie jest
,
mając nadzieję, że:
komuś kto zna B, pozwoli to rozpoznać
także A, i że zobaczenie A w świetle B
umożliwi temu komuś dostrzeżenie tych aspektów A,
których w innym przypadku mógłby nie dostrzec !

Karol Berger – muzykolog

Rusz głową

Rusz głową

W pewnym badaniu poproszono uczestników o wysłuchanie
wiadomości przez nowe słuchawki.
Powiedziano im, że eksperyment ma badać jakość sprzętu.
Poproszono, żeby stale poruszali, głowami, aby stwierdzić,
czy nie dochodzi do zniekształceń dźwięku.
Wiadomości, których słuchali były publicystycznymi felietonami.
Te osoby, które kiwały głowami na ” tak”, zwykle zgadzały się
z usłyszanymi felietonami.
Osoby kręcące głowami na „nie”, raczej się z nimi nie zgadzały.

Bez latarni

Bez latarni

Nie ma już jednej latarni morskiej –
jest ich sto, a wszystkie łudzą, mylą, dezorientują.
Jesteśmy jak załoga statku, któremu burza potrzaskała urządzenia nawigacyjne.
Teraz krąży po morzu.
Trzeba mieć nadzieję, że przynajmniej jedna z latarni wiedzie do spokojnej przystani.

Ryszard Kapuściński