definicja

Proste nie znaczy

kolumny
Założyłem jesienną bluzę po Marcinie
zadrukowaną napisem: Simple does not mean easy.
Nikolaus Pevsner stwierdził: „Szopa na rowery jest budynkiem, katedra –
dziełem architektury”. Stwierdzenie jest proste, odwołuje się do zdrowego rozsądku.
Każdy człowiek, który zna oba pojęcia, wie że między nimi jest różnica,
lecz mało kto potrafi wytłumaczyć, na czym to polega.
Mówi się o architekturze programów komputerowych
albo omawia architekturę utworu muzycznego.
Na mieście spotykamy plakaty:
Nowa architektura bezpieczeństwa w Europie.
W czasopiśmie: Architektura rozczarowania.

Architektura i wartości,Andrzej Basista

Reklamy

Prawo odbicia

projekcja
Zdrowy rozsądek podpowiada, że gdy innych ludzi
traktujemy jako nasze zwierciadło, nie doceniamy
ich przeżywanej rzeczywistości. Jeśli kogoś szanujesz,
nie projektuj nań siebie samego. W codziennym życiu
nieustannie mylimy własną jaźń z jaźnią innego.
Wzajemny szacunek zaczyna się od pomyłki,
błędu wzajemnej identyfikacji i sympatii.
Tak przezwyciężamy trudności na drodze do wspólnego działania.
Prędzej czy później odkrywamy, że nasze wyobrażenia nie są zgodne z prawdą.
Jeśli nie narazimy się na to odkrycie, nic poza nami samymi
nie będzie wydawać się realne. Mylenie siebie z innymi może
stanowić punkt wyjścia do tworzenia kolejnych relacji, zalążek więzi społecznej.
Adam Smith definiował sympatię jako fałszywe wyobrażanie sobie
cierpienia drugiej osoby jako naszego własnego cierpienia.

Szacunek w świecie nierówności,Richard Sennett

Archi_Tektura

architektura
W artykułach prasowych Balcerowicza nazywano
architektem polskiej transformacji,
Ludwika Erhardta – architektem niemieckiego
cudu gospodarczego,o Kissingerze mówiono jako o
architekcie pokoju wietnamskiego.
Muzykolodzy rozprawiają o architekturze utworów muzycznych,
informatycy o architekturze komputerów i programów.
Powszechne operowanie pojęciem może sugerować, iż jego treść
jest jednoznaczna i oczywista, a jednak gdy stajemy wobec
zadania zdefiniowania go, rzecz przedstawia się inaczej.
W „Encyklopedii architektury” opracowanej przez Nikolausa Pevsnera,
hasło architektura nie pojawia się w ogóle.

Architektura.Dlaczeo jest,jaka jest,Andrzej Basista

Słownik Rico

słownik
SIŁA CIĄŻENIA:
Jeśli coś jest cięższe niż my sami,
to nas przyciąga. Siłę ciążenia odkrył
Isaac Newton. Jest niebezpieczna dla
jabłek i biustu. I pewnie jeszcze dla
innych okrągłych rzeczy.
AUTOMATYCZNE POPRAWIANIE PISOWNI
Ktoś nam tłumaczy jakieś słowo w taki
sposób, że dopiero wtedy nie ma się
pojęcia co ono znaczy. Można by zapytać,
po co właściwie poprawiać coś, co od dawna
funkcjonuje automatycznie.
EGOISTA:
Przeciwieństwem tego jest ktoś, kto myśli tylko
o innych i jeśli tak robi, to zostaje świętym.
Ale święci najczęściej są wykorzystywani i na
koniec mordowani. Trzeba znaleźć coś pośredniego.
NIELEGALNE:
Wtedy robi się coś, co jest zabronione.
Legalne to coś dozwolonego.
Trywialne to dozwolone i strasznie proste.
Na coś bardzo skomplikowanego i zabronionego nie ma słowa.
Słowo fatalne jest już zajęte !

Rico,Oskar i głębocienie,Andreas Steinhöfel