degeneracja

Doktryna doskonalenia

pokolenia
Osoby rozwijające się przekazują swoim potomkom
nabyte w toku swojego rozwoju cechy, doskonaląc
tym samym młodsze pokolenie.
Jednostki zdegenerowane przekazują swoim dzieciom
cechy prowadzące do eskalacji degeneracji.
Głód i nędza wśród osób zdegenerowanych są zgodne
z naturą i potrzebne do ich naturalnej eliminacji i
ograniczenia rozprzestrzeniania się wadliwości.
Wszelkie działania charytatywne są niezgodne z naturalną dynamiką życia.
Dziedziczenie cech podnoszących zdolności przystosowawcze pozwala
na przetrwanie, a tych obniżających te dyspozycje doprowadza do wymarcia.
Wspomaganie ludzi niedoskonalących się zawraca proces ludzkiej ewolucji.
Tak myślał Herbert Spencer i dzięki temu został wyniesiony na tron proroka eugeniki.

Narodziny cyborgizacji,Michał Klichowski