doskonałe rozwiązania

Zabawa bez końca

początek (2).jpg
Mało jest prawdopodobne, by ludzkość zaprzestała kiedy
rozmyślać o tym, jak urządzić życie zbiorowe doskonale,
co zakłada między innymi, że potrzeba wolności i bezpieczeństwa,
zostaną zaspokojone bez reszty.
Wolno oczekiwać, że życie zbiorowe będzie nieustannie
wyłaniać marzenia o społeczeństwie doskonałym.
By je urzeczywistnić, musimy zniszczyć wszystko,
co doskonałości przeszkadza, wszystko co jest wrogie.
Rodzą się przeto ideologie, które identyfikują wrogów
doskonałości, siewców korupcji i zła. Ale ze wszystkich prób
zbudowania mieszkania doskonałego dla ludzkości pozostały ruiny i nieszczęścia.

Niepokój wieku naszego,Leszek Kołakowski