doskonalenie umiejętności

Dobra wiadomość

trudność
Największą radość sprawia nam wykonywanie czynności,
które umiemy robić dobrze.
Przemyślane ćwiczenie /deliberate practice/według
Andersa Ericssona jest czymś wprost przeciwnym.
Zamiast robić to, w czym jesteśmy dobrzy,
nieustępliwie szukamy elementów,
których jeszcze nie opanowaliśmy.
Po każdym powtórzeniu zmuszamy się do
samodzielnego dokonania oceny postępów lub
prosimy o to kogoś innego i tak dalej, aż
do całkowitego wyczerpania.
Gdyby czynności prowadzące do wybitności były
lekkie, łatwe i przyjemne, wszyscy by je wykonywali.
Przemyślane ćwiczenie jest bardzo trudne.
Dlatego większość ludzi nie zechce się go podjąć.
Dzięki temu będziesz mógł osiągnąć więcej niż oni.

Talent jest przeceniany,Geoff Colvin