działanie społeczne

Kreatywni odrzuceni

wolne-ptaki
Aby odnieść sukces, czyli przeżyć by na ulicy,
trzeba wykazać się inwencją.
Bezdomni są przedsiębiorczy, ponieważ
wymyślają scenariusze i strategie umożliwiające
im radzenie sobie i wypełniające czas.
Survival oparty na doświadczeniach osób bezdomnych
próbuje przełamać myślenie o ich niskiej wartości społecznej.
Survival nie jest zabawą ani sportem. To gra na serio.
Bezdomni w roli przewodników survivalowych mogą odzyskać
poczucie wartości dzięki zmianie postrzegania siebie,
jako osób, które umieją coś nietypowego
i ten rodzaj wiedzy może być przydatny innym.

Śmieci w kulturze,Inga,B.Kuźma

Zwycięstwo

powiazanie
Konflikt o małym natężeniu znaczy
,
że tysiące ludzi umiera, ale wolniej niż gdyby
od razu spuścić na nich bombę.
To znaczy zarazić serce kraju, wszczepić złośliwy nowotwór
i obserwować postępującą gangrenę.
Jak tylko ludzie zostaną podporządkowani
(czy śmiertelnie pobici, na jedno wychodzi),
kiedy tylko przyjaciele wojskowi i wielkie koncerny
przejmą władzę, przed kamerami ogłasza się, że
zwyciężyła demokracja.

Harold Pinter

Pożądany trzeci poziom

Pożądany trzeci poziom

Wspólna wiedza powstaje, gdy różni ludzie i grupy podobnie rozumieją sytuację
oraz wiedzą, kto jeszcze rozumie ją w ten sam sposób.
Wspólna wiedza pozwala grupie skoordynować wysiłki i
rozpocząć wspólną pracę szybciej i bardziej efektywnie.
Tego rodzaju wspólna wiedza ma trzy poziomy:
kiedy wszyscy o czymś wiedzą,
kiedy wszyscy wiedzą, że wszyscy wiedzą oraz
gdy wszyscy wiedzą, że wszyscy wiedzą, że wszyscy wiedzą.

Here Comes Everybody,C. Shirky